Tule mukaan Liikkumisen unelmavuoteen 2017!

Liikkumisen unelmavuosi kannustaa ja rohkaisee kaikki suomalaiset kokeilemaan ja innostumaan liikkumisen lisäämisestä. Keinoja on monia! Tutustu  videoon.

"UNELMAT LIIKKEELLE" ON TAPA TOIMIA

Unelmat liikkeelle on valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle. Toimintaa juurrutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja sitä tehdään yhdessä. Mukana Liikkumisen unelmavuodessa 2017 on järjestöjä, yhdistyksiä, yksittäisiä ihmisiä sekä jo yli 140 paikkakuntaa.
 
Lue lisää taustasta
Mikä on sinun liikkumisen unelma?
Tavoitteena on rohkaista ihmisiä itse miettimään, miten he haluaisivat ja voisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Unelmat saadaan liikkeelle, kun ihmiset itse ovat mukana ideoimassa ja innostumassa. Nyt ideoidaan ja kokeillaan keveillä ratkaisuilla, miten kukin voi lisätä liikuntaa omassa lähiympäristössään ja miten muutoksia voi tehdä yksinkertaisillakin muutoksilla.
Kokeilut ovat jo käynnissä, toiminta laajenee ja kokemukset kasvavat! 
Tehdään se yhdessä!

Tavoitteena on, että kaupungit ja kunnat ympäri Suomea ovat lisäämässä liikettä vuonna 2017 osallistamalla eri-ikäiset ja eri tavoin liikkuvat ihmiset ideoimaan, innostumaan ja kokeilemaan. Yhdessä muiden kanssa luodaan ja toteutetaan omat liikkumisen ja hyvinvoinnin unelmat.

Toteutusta tuetaan jatkuvasti kasvavalla toimijoiden verkostolla ympäri Suomea. Mukaan kutsutaan kuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, varhaiskasvatuksen toimijoita, kouluja, työyhteisöjä ja yhdistyksiä eri hallinnonalueilta. Ideapajoilla, osaamisen jakamisella ja kokeiluilla vahvistetaan jo olemassa olevaa toimintaa sekä rakennetaan uusia yhteistyön muotoja.

Paikkakunnilla omia koordinaattoreita sparraajina

Mukana toiminnassa on ympäri Suomea alue- ja kuntakoordinaattoreita, jotka sparraavat ja auttavat toimintaa käyntiin. Jatkuvasti täydentyvät yhteystietolista oman paikkakunnan kontaktihenkilöistä löytyvät yhteystiedoista.

Unelmatliikkeelle.fi on yhteisöpalvelu

Kuka tahansa voi jakaa ideoitaan tai tapahtumia

Verkkosivusto tarjoaa tapahtumia ja tietoa. Sivusto on aktiivinen työkalu toiminnan näkyväksi tekemiseen ja sitä rakennetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sivusto kerää ideoita ja tapahtumia

Sivusto kokoaa yhteen innostavia tapahtumia, inspiroivia ideoita, työkaluja toiminnan kehittämiseen sekä verkostojen yhteystietoja.

Valtakunnallinen pääsivusto on portti paikalliseen toimintaan

Valtakunnalinen sivusto kerää uutisia, tapahtumia ja ideoita, joita luodaan alueittain ympäri Suomea. Paikalliset toimijat ylläpitävät paikkakuntakohtaisia sivustoja, jotka ovat linkitetty valtakunnalliselle sivustolle.

Tutustu Unelmat liikkeelle -konseptiin ja inspiroidu kokeilemaan!
Kutsu unelmavuoteen -video
Unelmat liikkeelle -video
Ideakirja (Mikkelin kokeiluista 2014)
Taustat
Miten mukaan?

Unelmat liikkeelle on osa Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa ja on yksi kolmesta Suomen Olympiakomitean Suomi 100 -vuoden kokonaisuuksista.